Zasady odwoływania zajęć

0 Flares Facebook 0 Filament.io 0 Flares ×

Zarówno zajęcia z angielskiego, jak i treningi personalne prowadzę w regularnych godzinach ustalonych z uczniem na początku współpracy.

Czasem zdarzają się różne sytuacje, w których nie będziemy mogli zrealizować zaplanowanych zajęć. Aby uniknąć nieporozumień z tym związanych, przygotowałam politykę odwoływania zajęć.

    Zajęcia odwołane TELEFONICZNIE (telefon lub sms) najpóźniej do godziny 18:00 w dniu poprzedzającym dzień zajęć (tj. dzień wcześniej) traktowane są jako nieprzeprowadzone, a opłata nie jest pobierana.

    Zajęcia odwołane po godzinie 18:00 w dniu poprzedzającym dzień zajęć (tj. dzień wcześniej) traktowane jest jako przeprowadzone, co skutkuje koniecznością ich opłacenia w 100%.

Te zasady obowiązują również mnie, jeśli odwołam zajęcia po godzinie 18:00 w dniu poprzedzającym dzień zajęć, ustalimy dogodny dla obu stron termin odrobienia tych zajęć lub opłata za nie pozostanie na poczet kolejnych.

Jeżeli uczeń nie przychodzi w zaplanowanym terminie, czekam do 15 minut od ustalonej godziny. Niezależnie od tego, czy uda się nam skontaktować, taka lekcja jest uznana za przeprowadzoną. Ewentualny czas spóźnienia wlicza się do czasu trwania lekcji.

Zastrzegam sobie prawo do zakończenia współpracy, jeżeli spełnienie powyższych warunków nie będzie możliwe.